ذوالفقار حیـدریم یکباره طـوفان می کنیم                                                پایـگاه کفر را با خـاک یکسـان می کنیم

خدشه ای وارد شود برمرقد آل علی(ع)                                                کربلا را تا مدینه بیت الاحزان می کنیم