در گلزار شهدای خرمشهر(جنت آباد) بودیم که متوجه مزار شهدای حسینی(کتاب دا) و مزار شهدای حاجی شاه(2برادر و 1 خواهر) شدیم.

از مزار شهیدان حاجی شاه داشتیم برمیگشتیم که متوجه آمدن مادر و خواهربزرگوار شهید ناصر و محمد و شهیده شهناز حاجی شاه (که خود شخصا با عراقی ها جنگیده بود) شدیم. ایشان با گریه با فرزندانشان درددل میکردند.

متاسفانه شاهد وضع بد مزار شهدای شهر خرمشهر شدیم که  قبرهای آن، بـیشتر شبیه به یک قبرستان معمولی بود تا گلزار شهدا...

برای مشاهده ادامه تصاویر لطفا به ادامه مطلب بروید.

مادر شهیدان حاجی شاه