ابوالشهدا مرحوم حاج علی محمد افراسیابی که سابقه21 بار حضور در جبهه نشان از اعتقاد و عزم راسخ این پدر به انقلاب و نظام و ولایت داشت.

شهید اول: ابراهیم افراسیابی ، ولادت:1345 ، شهادت:57/11/21 ، مزار: لواسان ، گلزار شهدای روستای امامه(شهادت در13 سالگی)

شهید دوم: اسماعیل افراسیابی،ولادت : 1335 ،شهادت:61/1/14 ،مزار:بهشت زهرا(س)،قطعه24 ردیف129 شماره33

شهید سوم: حاج امیر افراسیابی ،ولادت: 1329 ، شهادت:62/5/10 ، مزار:بهشت زهرا(س)،قطعه26 ردیف74 شماره33

شهید چهارم: حاج جواد افراسیابی،ولادت:1337 ، شهادت: 62/8/10 ، مزار:بهشت زهرا(س)،قطعه24 ردیف72مکرر شماره52

شهید پنجم: حاج رضا افراسیابی ، ولادت:1333 ، شهادت: 72/6/9(جانبازشیمیایی) ، مزار:بهشت زهرا(س)،قطعه57 ردیف18 شماره14

شادی روحشان صلوات