تصاویری بسیار زیبا از بزرگترین همایش جهانی.
اللهم الرزقنا کربلا.
خوشا به حالشون.