هفته بسیج، بر همه بسیجیان همیشه آماده مبارک.

حالا چه کارت عادی ها، چه کارت فعال ها و چه کارت سبزها!!!

همه و همه سرباز امام خامنه ای هستن.

فرقی نداره.

مهم با خلوص نیت و از ته دل خدمت کردن به ایشون هست.

اما بسیجی کیست :

اما نماهنگ بسیج حامد زمانی که ارزش شنیدن رو حتما داره.

برای دانلود اینجا یا روی عکس زیر کلیک کنید.