خانم «فاطمه خوئینی» مادر سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی ساعتی پیش در سن ۸۸ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و

به سوی فرزند شهیدش پرکشید.

ان شاءالله ایشان با پسر شهیدشان محشور گردند.

روحش شاد و راهش پررهرو باد.