دستور بود هیچ کس بالای 80 کیلومتر حق ندارد رانندگی کند ... !
یک شب داشتم می آمدم ... یکی کنارجاده دست تکان داد ، نگه داشتم ؛ سوار شود ، گاز دادیم آمدیم با سرعت بالا ، با هم حرف میزدیم !
یکی من یکی او ... گفت میگن فرمانده لشکرتون دستور داده تند نروید ! راست میگن ؟؟؟!
گفتم فرمانده گفته ! زدم دنده چهار اینم به سلامتی فرمانده باحالمان !!!
مسیرمان تا نزدیکی واحدمان یکی بود ...
پیاده که شد دیدم که خیلی تحویلش می گیرن !؟ گفتم کی هستی تو ؟
گفت : همان که به افتخارش زدی دنده چهار ...

شادی روح همه شهداء به خصوص شهید مهدی باکری صلوات