مداحی زیبای میثم مطیعی علیه داعش که ارزش شنیدن را دارد.