برای دانلود آهنگ زیبای حامدزمانی برای پیامبر نور و رحمت ، حضرت محمد مصطفی(ص) اینجا کلیک کنید.

من حضرت محمد(ص) را دوست دارم