با نهایت تاسف و تاثر ارتحال عالم جلیل القدر، حضرت آیت الله محمدرضا مهدوی کنی تسلیت باد.